OVER
SANDKUYL & VAN DER ZALM

WAT DOEN WIJ?

AANKOOP WONINGPORTEFEUILLES

Sandkuyl & van der Zalm BV richt zich in eerste instantie op de aankoop en exploitatie van verhuurde woningportefeuilles in en rond de Randstad. Vanuit het uitgebreide relatienetwerk worden ons veel woningportefeuilles (al dan niet in de markt) aangeboden. Vervolgens vindt een strenge selectie plaats, waarbij in de praktijk blijkt dat een hoog percentage niet voldoet aan het businessplan en de door ons gestelde criteria.

Nadat beoordeeld is of een mogelijke propositie aan de gewenste voorwaarden voldoet, kan snel en adequaat tot aankoop worden overgegaan. Voor de basis financiering hiervan is door twee Nederlandse Banken steun toegezegd. De equity wordt uit eigen middelen opgebracht, ondersteund door particuliere investeerders of beleggers.

Voordat tot definitieve aankoop van een portefeuille wordt overgegaan, wordt een compleet businessplan geschreven, met de mogelijkheden die het specifieke project biedt. Hierbij kan gedacht worden aan een creatieve invulling van herontwikkeling, renovatie, verduurzaming, aanpassing architectonisch uiterlijk, verkoop aan de zittende huurders dan wel aan derden. Hierdoor ontstaat voor zowel de huurders als de nieuwe investeerders een win-win situatie.

ADVISERING BELEGGINGSVASTGOED

Naast het aankopen van woningportefeuilles houden wij ons ook bezig met het adviseren van zowel Institutionele als particuliere beleggers op het gebied van aan/verkoop en exploitatie van zowel commercieel als residentieel vastgoed. Zo worden wij regelmatig gevraagd de due diligence uit te voeren ten behoeve van aankopende beleggers. Deze due diligence kunnen wij snel en adequaat uitvoeren. De praktijk wijst uit dat onze onderzoeksrapporten bijzonder worden gewaardeerd en vaak de basis vormen voor de afwikkeling van een verantwoorde transactie.

Wij hebben een scherp oog voor het behalen van een verantwoord rendement in samenhang met
KWALITEIT, MILIEU EN DUURZAAMHEID

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)

Met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt  Sandkuyl &  van der Zalm B.V., naast het streven naar een goed resultaat, ook rekening met de effecten van het bedrijf op het milieu en de mens.  MVO neemt actief een belangrijke plaats bij ons in. Wij worden graag  mede beoordeeld op onze duurzaamheid prestaties.  Het duurzaam investeren in moderne technologieën (mede ter besparing van energieverbruik) ligt  automatisch besloten  in ons business model. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra isolatie, aanbrengen van zonnepanelen, HR ketels en andere moderne technologieën.

Dit levert naast waardevast vastgoed met een duurzaam rendement ook een plezierige leefomgeving voor onze gebruikers op, waarbij de gebruikers tevens  aanzienlijk op de energielasten besparen.

TEAM
Het team bestaat uit Peter Sandkuyl en Ron van der Zalm, 2 uitermate ervaren vastgoed specialisten, ieder met zijn eigen specifieke vaardigheden die elkaar naadloos aanvullen.

Vastgoedspecialist
Peter
Sandkuyl
Peter heeft zijn academische studie Nederlands Recht en Fiscaal Recht in 1982 voltooid aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Na te hebben gewerkt als Inspecteur der Vennootschapsbelasting, als belastingadviseur bij KPMG Meyburg besloot hij in 1991 over te stappen naar Multi Vastgoed, een toen nog in opkomst zijnde Nederlandse projectontwikkelaar met ongeveer 35 werknemers.
Sandkuyl was in die jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van vele toonaangevende projecten waaronder niet alleen winkelcentra als Beursplein te Rotterdam, Kalvertoren te Amsterdam, Almada te Lissabon en Forum Istanbul maar ook diverse kantorenprojecten zoals European Headquarters Nike te Hilversum, Cap Gemini Utrecht en KPN te Den Haag.
Vastgoedspecialist
Ron
van der Zalm
Ron is een gedreven, creatieve en ondernemende vastgoed professional met een enorme ervaring in zowel aan/verkoop, verhuur, financiering, exploitatie en herontwikkeling van vastgoed en hij heeft een zeer groot relevant netwerk.
Naast de liefde voor zijn gezin en werk, zet hij zich graag belangeloos in voor het goede doel.