Categorie: Nieuws

12 dec 2015

Woningen Roosendaal

Syntrus Achmea verkoopt 58 woningen Roosendaal. Sandkuyl & van der Zalm heeft van Syntrus Achmea 58 verhuurde, grondgebonden woningen plus garages in Roosendaal en een langdurig aan Bart Smit verhuurd winkelpand in Den Helder gekocht. Partijen hebben geen financiële details gemeld. Syntrus Achmea Real Estate & Finance verkocht het pakket vastgoed namens een van haar […]

Continue Reading
15 sep 2015

Kopen of huren?

Uit diverse recente onderzoeken is gebleken dat het momenteel veel aantrekkelijker is om een woning te kopen in plaats van te huren. Dit wordt vooral veroorzaakt door de extreem lage rentestand in combinatie met de sterkt gedaalde huizenprijzen. Nieuwsbericht NRC 180515 Nieuwsbericht telegraaf

Continue Reading
30 jun 2015

Marktvisie

De afgelopen jaren is de situatie op de Nederlandse woningmarkt ingrijpend gewijzigd. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan: sterk lagere prijsniveaus extreem lage rente wijzigingen in het fiscale stelsel demografische ontwikkelingen “gedwongen” verkoop van woningen door de woningcoöperaties Inmiddels is de trend weer gezet dat de waarden van woningen zich positief ontwikkelen. Door op […]

Continue Reading
20 jun 2015

Duurzaamheid

Speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid is het herontwikkelen en exploiteren van bestaande gebouwen. Door de levensduur van deze gebouwen te verlengen wordt enorm bespaard op grond- en materiaalgebruik. Duurzame nieuwbouw kan hier niet van winnen!

Continue Reading
01 jun 2015

Mezzanine financiering voor particulieren

Voormalig Vesteda-topman boort nieuwe markt aan met mezzaninefinanciering voor particulieren. Real Return, de nieuwe onderneming van voormalig Vesteda topman Luurt van der Ploeg en Rob Zwager, heeft voor de aankoop van een gemengde vastgoedportefeuille door een beleggingsmaatschappij een combinatie van bank- en mezzaninefinanciering gerealiseerd. Daarbij trad ABN Amro als hoofdfinancier op en participeerde een aantal […]

Continue Reading