OUR BLOG

30 jun 2015

Marktvisie

De afgelopen jaren is de situatie op de Nederlandse woningmarkt ingrijpend gewijzigd. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan:

  • sterk lagere prijsniveaus
  • extreem lage rente
  • wijzigingen in het fiscale stelsel
  • demografische ontwikkelingen
  • “gedwongen” verkoop van woningen door de woningcoöperaties

Inmiddels is de trend weer gezet dat de waarden van woningen zich positief ontwikkelen.

Door op korte termijn weloverwogen en selectief te verwerven kan een aantrekkelijk rendement worden behaald.

Dit hoge rendement wordt mede behaald door het verworven project zo flexibel en service gericht mogelijk te exploiteren waarbij de huurders een belangrijke factor vormen.

sandkuyl-en-van-der-zalm