OUR BLOG

20 jun 2015

Duurzaamheid

Speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid is het herontwikkelen en exploiteren van bestaande gebouwen. Door de levensduur van deze gebouwen te verlengen wordt enorm bespaard op grond- en materiaalgebruik. Duurzame nieuwbouw kan hier niet van winnen!

sandkuyl-en-van-der-zalm