OUR BLOG

01 jun 2015

Mezzanine financiering voor particulieren

Voormalig Vesteda-topman boort nieuwe markt aan met mezzaninefinanciering voor particulieren.

Real Return, de nieuwe onderneming van voormalig Vesteda topman Luurt van der Ploeg en Rob Zwager, heeft voor de aankoop van een gemengde vastgoedportefeuille door een beleggingsmaatschappij een combinatie van bank- en mezzaninefinanciering gerealiseerd. Daarbij trad ABN Amro als hoofdfinancier op en participeerde een aantal vermogende particulieren in het mezzaninedeel. “We denken hiermee een nieuwe markt aan te hebben geboord. Voor vermogende particulieren is mezzanine een heel interessant product. Niet het eigen vermogen risico lopen maar wel profiteren van een hoog rendement”, zegt Van der Ploeg tegenover VJ.

De transactie betrof een vastgoedportefeuille die werd aangekocht door Beleggingsmaatschappij Langdonk bv. De bankfinanciering, een hypothecair krediet, werd verschaft door ABN Amro. De mezzaninefinanciering is bij een aantal partijen ondergebracht. “In totaal gaat het om een financiering van €5,8 miljoen, waarvan ABN Amro €4,8 miljoen voor zijn rekening nam. Het resterende miljoen – het mezzaninedeel – werd bijeengebracht door een aantal particuliere investeerders uit ons netwerk die elk voor tussen €100.000-€200.000 aan deelnamen”, zegt Van der Ploeg.

Aantrekkelijke risico-rendementsverhouding
“De vraag naar dergelijke combinatie financieringen in dit segment van vastgoedbeleggingen met een omvang van tussen de €5 miljoen -€20 miljoen is groot, nu de banken lagere financieringen verstrekken”, aldus Rob Zwager partner bij Real Return. Van der Ploeg: “Aan de andere kant zien wij veel interesse bij de meer vermogende particuliere investeerders in het risico-rendement van mezzanineleningen, daar het aanhouden van liquiditeit geld kost, nu banken nauwelijks nog rente geven. Mezzanineleningen lagen tot nog toe niet op het netvlies van meer vermogende particulieren. Ze weten wel wat het is: het rendement en risico zit tussen vreemd en eigen vermogen in: meer dan bij een financiering maar minder dan bij het verschaffen van eigen vermogen. Mezzanine was tot nu toe typisch iets voor meer institutionele partijen die voor tientallen miljoenen dergelijke financieringen afsloten. We denken nu een interessante nieuwe markt te hebben aangeboord om ook voor de particuliere markt beleggen in mezzaninefinancieringen mogelijk te maken. Het verwachte rendement bij de transactie met Langdonk bv is voor de mezzanine-investeerders zo’n 8-10% per jaar. Zo’n beleggingsproduct spreekt onze investeerders aan: veel rendement bij relatief weinig risico want ook bij mezzaninefinanciering is er sprake van onderpand.”

Win-win voor alle partijen
Van der Ploeg, die tot 1 april 2014 vier jaar bij woningfonds Vesteda als CFO werkte waarbij het laatste jaar als tijdelijk bestuursvoorzitter, verwacht dat meer investeerders in het nieuwe beleggingssegment van mezzaninefinancieringen zullen stappen. “Als je kijkt naar onze laatste transactie met Langdonk bv dan is er sprake van een win-win voor iedereen. De koper, de beleggingsmaatschappij, en de verkoper zijn blij want ze hebben een deal kunnen doen. Ook ABN Amro, de hoofdfinancier is blij want ook zij konden een transactie doen dankzij de bijdrage van de mezzanine-investeerders. En deze investeerders zijn op hun beurt ook tevreden want ze beleggen in een product met een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding”, zo besluit Van der Ploeg.

Bron: 28-05-2015 in Vastgoedjournaal.nl

sandkuyl-en-van-der-zalm