Maand: juni 2015

30 jun 2015

Marktvisie

De afgelopen jaren is de situatie op de Nederlandse woningmarkt ingrijpend gewijzigd. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan: sterk lagere prijsniveaus extreem lage rente wijzigingen in het fiscale stelsel demografische ontwikkelingen “gedwongen” verkoop van woningen door de woningcoöperaties Inmiddels is de trend weer gezet dat de waarden van woningen zich positief ontwikkelen. Door op […]

Continue Reading
20 jun 2015

Duurzaamheid

Speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid is het herontwikkelen en exploiteren van bestaande gebouwen. Door de levensduur van deze gebouwen te verlengen wordt enorm bespaard op grond- en materiaalgebruik. Duurzame nieuwbouw kan hier niet van winnen!

Continue Reading
01 jun 2015

Mezzanine financiering voor particulieren

Voormalig Vesteda-topman boort nieuwe markt aan met mezzaninefinanciering voor particulieren. Real Return, de nieuwe onderneming van voormalig Vesteda topman Luurt van der Ploeg en Rob Zwager, heeft voor de aankoop van een gemengde vastgoedportefeuille door een beleggingsmaatschappij een combinatie van bank- en mezzaninefinanciering gerealiseerd. Daarbij trad ABN Amro als hoofdfinancier op en participeerde een aantal […]

Continue Reading